အမွန္တရား၊ သစၥာအလွ၊ ပကတိရိုးရွင္းမႈႏွင့္ မင္းသားေလး

မင္းသားေလးႏွင့္ကၽြန္မ
 
မင္းသားေလးစာအုပ္ကို မဖတ္မေနရ အေနအထားမ်ိဳးႏွင့္ ကၽြန္မ စတင္ထိေတြ႔ရပါသည္။ ကၽြန္မတို႔လုပ္ငန္းခြင္သည္ လူမႈအဖြဲ႔အ စည္းျဖစ္သည့္ အေလ်ာက္စိတ္ကို ျပဳျပင္ေလ့က်င့္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ သင္တန္းမ်ား မၾကာခဏၾကံဳေတြ႔ရသည္။ တစ္လတစ္ၾကိမ္ ျပဳ လုပ္ျမဲျဖစ္သည့္ တစ္ခုေသာေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ “မင္းသားေလး” ဟူေသာေခါင္းစဥ္တစ္ရပ္ကို ဆရာက သယ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ခပ္ပါးပါး စာအုပ္ေလး, ဆယ္အုပ္ခန္႔ကို စု၀ိုင္းထိုင္ေနရာသို႔ ဆရာက အသာအယာခ်လိုက္စဥ္ ကၽြန္မတို႔အားလံုး စူးစမ္းၾကည့္ၾကသည္။

“အဲဒီ့စာအုပ္ကေလးေတြ တစ္ေယာက္တစ္အုပ္ယူသြားျပီး ေနာက္ဆံုးေန႔မွာ ျပန္ေဆြးေႏြးရေအာင္”
မလုပ္မေနရ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ အလုပ္သေဘာဆန္ဆန္ထိေတြ႔ရေသာအခါ ကၽြန္မတို႔အားလံုးစိတ္မပါလွၾကပါ။ ကေလးတစ္ေယာက္ ျဂိဳဟ္တစ္ခု၏ အစြန္းတြင္ရပ္လွ်က္ ၾကယ္တာရာတို႔ကိုေငးၾကည့္ေနဟန္ ကာတြန္းဆန္ေသာ မ်က္ႏွာဖံုးႏွင့္ စာအုပ္အပါးေလးကို ၾကည့္ရင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ဘာဆိုင္သနည္းဟု စိတ္တြင္းမွ ေစာဒကတက္မိသည္။ ကိုယ့္အလွည့္ေရာက္လာ၍ ယူလိုက္ရသည့္တိုင္ လုပ္ငန္း ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားစြာေအာက္တြင္ ထုိစာအုပ္ငယ္မွာ နစ္ျမဳပ္ေမ့ေလ်ာ့သြားရသည္။ သတ္မွတ္ရက္ေရာက္ေသာ္ မဖတ္ရေသးသူ မ်ားစြာႏွင့္ ထိုစာအုပ္ငယ္ျပန္ပါမလာသူ လူကုန္ျဖစ္ေနေသာအခါ ဆရာ့မ်က္ႏွာမေကာင္းပါ။ ခပ္တည္းတည္းက်န္ေနေသးေသာ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္ျဖင့္ “စာအုပ္ကေလးဖတ္ျဖစ္ၾကတယ္မလား” ဟုေမးေသာအခါ အားတံု႔အားနာျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ေခါင္းယမ္းၾကရသည္။

ပိုပ်က္သြားေသာမ်က္ႏွာျဖင့္ ဆရာတစ္ခဏျငိမ္သက္သြားစဥ္ ၀န္ထုပ္တစ္ခုေပါ့ျပီဟု မေပ်ာ္သင့္စြာ ေပ်ာ္မိခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေပမယ့္ ထိုဆရာျဖစ္သူမွာ အလြယ္တကူလက္ေလ်ာ့သူ မဟုတ္လင့္ကစား၊ ရံုးစာအုပ္စင္အျဖစ္ ထားရွိေသာ က်န္ရွိသည့္ မင္းသားေလးစာအုပ္ တစ္ အုပ္ကို ယူေစ၍ စာမ်က္ႏွာအလိုက္ ဆယ္စုခြဲကာ မိတၱဴဆြဲေစသည္။ ကိုယ့္လက္ထဲ ေရာက္ရွိလာသည့္ အခန္းအပိုင္းအစမိတၱဴစာရြက္ က ေလးကို အားလပ္ခ်ိန္ေပး၍ ဖတ္ေစကာ အလုပ္တာ၀န္မ်ားအျပီး ညပိုင္းအခ်ိန္တစ္ခုယူ၍ ေဆြးေႏြးရမည္ ယတိျပတ္ဆိုေသာအခါ ကၽြန္မ တို႔ ေတြ ရယ္ခ်င္စိတ္မ်ားႏွင့္ လက္ခံရေတာ့သည္။

ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြးရမည္ဆိုေသာအခါ ဂရုတစိုက္ႏွင့္ ဖတ္ၾကရပါသည္။ ထိုအခါ စိတ္ကူးယဥ္ပံုစံျဖင့္ ရိုးစင္းေသာဇာတ္လမ္း ကေလး ျဖစ္ေသာ္လည္း က်င္လည္လႈပ္ရွားရာ လူသားကမၻာအတြင္းမွ ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထ၊ ရွိေနၾကေသာ အတၱ၊ မာန္မာန၊ ဖံုးကြယ္ဟန္ေဆာင္မႈ စရိုက္၊ သေဘာသဘာ၀တို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္ကို တေျဖးေျဖးျမင္ေတြ႔လာရသည္။ ကေလးငယ္၏ ရိုးသားေသာ စကား၊ အျပဳအမူမ်ားမွ နက္ နဲသိမ္ေမြ႔ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားကို သိရွိခံစားမိလာသည္။ ကိုယ္ ရရွိေသာ မိတၱဴစာရြက္ကေလးသာမက တစ္ပါးသူမ်ား၏ မိတၱဴစာရြက္ မ်ား ကိုပါ ထိုေန႔အဖို႔ လိုက္လံငွားရမ္းဖတ္ရႈမိေတာ့သည္။

ထိုေဆြးေႏြးပြဲေနာက္ပိုင္း ဆရာျဖစ္သူႏွင့္ ကၽြန္မ မၾကာခဏစကားေျပာျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္မ စိတ္တြင္းမွ လိပ္ခဲတည္း လည္းအဖုအထစ္မ်ား၊ညိႈးေရာ္ေမွးမွိန္ေနေသာ ဘ၀အနာဂတ္မ်ား၊ ႏွစ္ျခိဳက္လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ သိျမင္မႈမ်ား…ထိုအရာေတြ သည္ စကားလံုးမ်ားအလယ္မွာ တေျဖးေျဖးေျပေလ်ာ့ညင္သာလာသည္ကို သိရွိခံစားခဲ့ရသည္။ ဘ၀တြင္ ပတ္သတ္ခဲ့ဖူးသည့္ လူတစ္ ေယာက္ေၾကာင့္ ဇင္ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သည့္အခ်ိဳ႕ေသာဘ၀င္မက်မႈဒႆနမ်ားသည္ ေယာဂေန႔စဥ္က်င့္ကာ စာေပကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္မႈ ရွိလွသည့္ ဆရာႏွင့္ စကားေျပာျပီးသည္တြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔သြားရသည္။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုတည္းအေပၚမွာပင္ Three Dimension ဟူေသာ သေဘာတရားကို ကၽြန္မ သိျမင္လာသည္။ ဘာသာရပ္တစ္ခုသို႔ Positive အျမင္ႏွင့္ Negative အျမင္ခ်ဥ္းကပ္ပံု ခ်ဥ္းကပ္နည္း ကြာျခားသည္ႏွင့္ အမွ် ခံစားသိျမင္နားလည္ႏိုင္မႈေတြ ကြဲျပားသြားႏိုင္ေၾကာင္း ကၽြန္မျမင္ေတြ႔ႏိုင္ခဲ့သည္။

မင္းသားေလးမွ အစျပဳခဲ့ရေသာ သိျမင္မႈႏွလံုးသားအတြက္ မင္းသားေလးကို ပိုလို႔ခ်စ္ခင္လာခဲ့သည္။ မင္းသားေလးကို ႏွစ္ကာလ အနည္းငယ္ၾကာ ကိုယ္ပိုင္အျဖစ္သာ သိမ္းဆည္းထားမိလွ်က္ ဒါကိုဖန္တီးခံစား အသက္သြင္းရန္ ကၽြန္မ စိတ္ကူးမေပၚခဲ့ပါ။ သို႔ေသာ္ မင္းသား ေလးစာအုပ္ႏွယ္ ကၽြန္မ ႏွလံုးသားကို ေႏြးေထြးေစကာ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ စိတ္ခံစားမႈကို ရရွိေစသည့္သူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႔မိေသာအခါ ကၽြန္မ၏ ခံစားသိရွိမႈေတြကို အသက္သြင္းဖန္တီးလိုစိတ္ ေပၚေပါက္လာသည္။ ကၽြန္မ၏ ဆရာမ်ားကို ခ်စ္ခင္စြာ ဂါရ၀ျပဳျခင္းလည္း မည္ပါသည္။ ကၽြန္မ ရရွိခဲ့ေသာ အလင္းေရာင္၊ ၾကည္လင္ေသာ အေတြးပံုရိပ္၊ ေလာကသဘာ၀ကို ပကတိရိုးရွင္းစြာ ျမင္ေတြ႕မႈမ်ားအတြက္ သံသရာ ၀ဲဂယက္အတြင္းမွ ေဆးတစ္စက္ဘ၀တစ္ခု၀ယ္ ကၽြန္မ တတ္စြမ္းေသာ အႏုပညာကေလးျဖင့္ ရိုေသစြာေက်းဇူးဆပ္ျခင္းလည္း မည္ပါသည္။

ကၽြန္မ ျပင္သစ္ဘာသာကို တတ္ကၽြမ္းသူတစ္ေယာက္မဟုတ္ခဲ့ပါ။ သို႔အတြက္ ‘မင္းသားေလး’ ကို ျပင္သစ္ဘာသာမွ တိုက္ရိုက္ျပန္ ဆိုေသာ စာတစ္ပုဒ္မျဖစ္ခဲ့ပါ။ ေဒါက္တာခင္ေလးျမင့္ ျပန္ဆိုထားေသာ ‘မင္းသားေလး’ ကိုပင္ ကၽြန္မ အျမင္ျဖင့္ ခံစားရႈျမင္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ မင္းသားေလးသည္ လူသားတို႔၏ အတၱမာနတရား၊ ေလာကသဘာ၀ကို ကေလးငယ္တစ္ေယာက္၏ ရႈေထာင့္ျဖင့္ အရွိအတိုင္းရႈျမင္သည္။ ကၽြန္မ က စၾက၀ဠာအတြင္းမွ ရိုးသားလြန္းစြာေသာ မင္းသားေလးကို ကၽြန္မအျမင္၊ ကၽြန္မ ခံစားမႈျဖင့္ ခံစားသက္၀င္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ မည္မွ် အံ့ခ်ီးဖြယ္ရာဟူ၍ မင္းသားေလးအား ရီဗ်ဴးေရးသားထားျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ မင္းသားေလးသည္ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္း၊ တင္စားေဖာ္ညႊန္း ထားေသာ ဇာတ္ေကာင္ေလးမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းအပ္ေသာ ရိုးစင္းေသာ ဇာတ္လမ္းကေလးသာျဖစ္ပါသည္။

မင္းသားေလး အနီးသို႔ ကၽြန္မ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းသည္ စာတစ္ပုဒ္အနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းႏွင့္ မတူပါ။ သူ၏ အမွန္တရားႏွင့္ သစၥာအလွကို ကၽြန္မ နားလည္သိျမင္ႏိုင္ေသာ ႏွလံုးသားျဖင့္သာ အရင္းအတိုင္းခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ သူသည္ ေန၀င္ခ်ိန္ကို ေငးၾကည့္သည္ဆိုပါစို႔။ ကၽြန္မက ေန၀င္ခ်ိန္ႏွင့္ ေန၀င္ခ်ိန္ကို ေငးေနေသာ မင္းသားေလးကိုပါ သိမ္းၾကံဳးေငးၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္မ အျမင္၊ ကၽြန္မ ခံစားမႈ ရႈေထာင့္မွ ရိုးရိုးေလး ျမင္ေတြ႔ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။
******************
(၂)

မင္းသားေလးႏွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ
‘လူတို႔သည္ အရာတစ္ခုကို ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ခုတည္းရွိျခင္း၊ သူ မတူျခင္း အေၾကာင္းတစ္ခုတည္းေၾကာင့္ ခ်စ္ခင္စြဲလန္းျခင္းမဟုတ္။ မိမိစြဲလန္းျခင္းေၾကာင့္ ယင္းအရာသည္ သူမတူရျခင္းျဖစ္ေပသည္။’
M.DIDIER MAULE                                                                                                                                                                                               Cultural Attache                                                                                                                                                                                                Embassy of France

‘ ဒါ ပန္းပြင့္ကေလးတစ္ပြင့္ပါ’
‘ဟုတ္တယ္…ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ပန္းပြင့္ကေလး ျဖစ္တယ္’
မင္းသားေလး၏ တစ္ခုတည္းေသာ ပန္းကေလးအေၾကာင္း တစ္မနက္ခင္းမွာ ကၽြန္မ ျမင္ေတြ႔ခြင့္ရခဲ့သည္။ သူ သည္ စိတ္လႈပ္ရွား တုန္ယင္ေနေသာ အသြင္ျဖင့္ မက္လင္ပင္မ်ိဳးေစ့မွ လာဟန္တူေသာ ပန္းကေလးကို ခ်စ္ခင္ယုယစြာ ေရေလာင္း ေပါင္းသင္ေနသည္။ ကၽြန္မ အျမင္တြင္ မည္သို႔မွ မထူးျခားေသာ သာမာန္ပန္းပြင့္ကေလးမွ်သာပင္။ ခ်စ္ခင္ယုယမႈေၾကာင့္ ႏိုးထရွင္သန္လာေသာ ပန္းကေလးမွာ ဟန္ပန္ မူယာၾကြယ္ၾကြယ္ျဖင့္ ေလာကကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္ကာ အေပၚယံအလႊာ၀တ္ရံုကို ဖံုးအုပ္လို႔ေနသည္။ မင္းသားေလး၏ ျဖဴစင္မႈသည္ သနား စဖြယ္…။ ရိုးသားစြာခ်စ္ခင္ျခင္းကို မထိုက္တန္သည့္ မာယာလႊမ္း သဘာ၀ေပလား။ ေဘးလူက ကရုဏာသက္ေနေပမယ့္ မင္းသားေလး ကေတာ့ မေမာမပန္းခစ္စိတ္ေတြ တလက္လက္ျဖင့္ ခ်စ္ခင္ယုယေနေသးသည္။ ေရွ႕စကား၊ ေနာက္စကား အျမီးအေမာက္ မတည့္လွေသာ ပန္းကေလး၏ စကားမ်ားေအာက္၀ယ္ မင္းသားေလးခမ်ာ လူးလာေခါက္တံု႔။

ကိုယ္ထင္လွ်င္ ခုတင္ေတာင္ေရႊနန္းေပ မဟုတ္လား။ စိတ္၏အလိုဆႏၵစြဲလန္းျခင္းက အင္အားၾကီးမားသည့္အခါ အျပစ္ ဟူသမွ် ျမဴမႈန္ေတာင္ မျမင္ႏိုင္သည္မွာ သဘာ၀က်ပါသည္။ ထိုပန္းပြင့္မ်ိဳး ကမၻာေပၚတြင္ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေကာင္းရွိေနပါမည္။ သို႔ေသာ္ မင္းသားေလးအတြက္ေတာ့ တစ္ပြင့္တည္းေသာ ခ်စ္ခင္ယုယဖြယ္ ပန္းကေလးျဖစ္သည္။ သူမတူေအာင္ ျပိဳင္ဘက္ကင္းေသာ အလွပိုင္ရွင္ ကေလးလည္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေပမယ့္ စြဲလန္းျခင္းဟူသည္ ဒီေရအတက္အက်ရွိစျမဲျဖစ္ရာ ‘သူ႔ စကားေတြကို နားမေထာင္ခဲ့ရင္ အေကာင္းသား’ ဟု မင္းသား ေလး ညည္းညဴစျပဳလာသည္။

‘လူေတြဟာ ပန္းေတြရဲ႕ စကားကို ဘယ္ေတာ့မွ နားေထာင္ဖို႔ မသင့္ဘူး။ လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အလွေတြကိုသာ ေငးေမာၾကည့္ရႈျပီး သူတို႔ရဲ႕ရနံ႔ကိုသာ ရႈရိႈက္ေနဖို႔ေကာင္းတယ္’
အလိုဆႏၵမ်ားတြင္ သံသယျဖစ္တည္လာေသာ မင္းသားေလး၏ ခံစားခ်က္မ်ားပင္။ ေမႊးရနံ႔ႏွင့္ ပြင့္ဖတ္လႊာႏုႏုေလးမ်ားကို ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုးမိေနမွေတာ့ သူ႔စကားကိုလည္း နားေထာင္ရမည္သာ။ မယံုၾကည္ျခင္း သံသယေတြႏွင့္ မင္းသားေလးကို သနားၾကင္နာစြာ ႏွစ္သိမ့္ရန္ သူ႔ကို ေပြငင္သည္။ သို႔ေသာ္ သူ သည္ ပကတိတည္ရွိမေန။ သံေယာဇဥ္၊ အခ်စ္၊ ေမတၱာ၏ ျပယုဂ္မ်ားေအာက္၀ယ္ မင္းသားေလးႏွင့္ ပန္းက ေလးသည္ အခိုးအေငြ႔မ်ားလို ေ၀့ေ၀့၀ဲ၀ဲ။

‘ကၽြန္ေတာ္ အေၾကာင္းအရာေတြကို ဘယ္လို နားလည္ရမယ္ဆိုတာကို မသိဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္ သူ ေျပာတာေတြကို နားေထာင္ျပီး ေ၀ဖန္သံုးသပ္ျခင္း မျပဳလုပ္ဘဲ အမူအယာ၊ အျပဳအမူေတြျဖင့္သာ အကဲခတ္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္’
တိုင္းတာရန္ခက္သည့္ သံေယာဇဥ္၊ ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္ခက္သည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတြတြင္ နားတစ္စံုထက္မက လိုအပ္လွသည္။ လူသား၏ ကူးလူးဆက္ဆံမႈမ်ား၌သြင္ျပင္၊ ဟန္ပန္ႏွင့္ အေျပာအဆို မည္သည့္အရာက ယံုၾကည္မႈကို ဦးေဆာင္ေနသနည္း။ ခ်ိဳသာစြာ ေျပာ ဆိုမႈတိုင္း ယံုၾကည္ရန္မသင့္သလို၊ ခက္ထန္မေျပျပစ္မႈတိုင္းကိုလည္း လ်စ္လ်ဴရႈ ေရွာင္ဖယ္ရန္ သင့္ပါမည္လား။ အျမင္တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ ေကာက္ခ်က္ခ်မေစာသင့္လွပါေပ။ ကၽြန္မတို႔မွာ ၾကားနာႏိုင္ေသာ နားတစ္စံုရွိသည္ဟူလွ်င္ ျမင္ႏိုင္ေသာ မ်က္၀န္းတစ္စံုရွိသလို၊ ခံစားသိျမင္ ႏိုင္ေသာ ႏွလံုးသားလည္း ရွိၾကပါသည္။ မိမလက္ခံသိျမင္ေသာ အျမင္၌ ၾကည္လင္ေသာ ႏွလံုးသားထပ္တူပါလာဖို႔သာ အေရးၾကီးလွသည္။
*************
(၃)
ေပါက္ကြဲတတ္ေသာ မီးေတာင္မ်ား

မူယာ၊ မာယာၾကြယ္လွေသာ ပန္းကေလးကို စြန္႔ခြာသြားရန္ မင္းသားေလး အားထုတ္ျပန္သတဲ့။ ဒါကို လြတ္ေျမာက္ျခင္းဟု ေခါင္းစဥ္ တပ္ရေလမည္လား။ ႏြံ ဟု သတ္မွတ္လွ်င္ေတာ့ တပ္၍ရသည္ပင္။ လူတိုင္း, လူတိုင္းဟာ ကိုယ့္ႏြံထဲမွ ကိုယ္ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ ရုန္းႏိုင္ဖို႔ အစြမ္းသတၱိရွိၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္သည္။ ျပင္းျပေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ေသခ်ာခိုင္မာေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတာ့ လိုမည္။

ထြက္ခြာမည္ ဟန္ျပင္ေတာ့ သူ႔ ျဂိဳဟ္ကေလးကို ရွင္းလင္းဖို႔ရာ လိုလာသည္။ အထူးသျဖင့္ လႈပ္ရွားေပါက္ကြဲလွ်က္ရွိေသာ မီးေတာင္ ႏွစ္ခု။ သူ သည္ ထိုမီးေတာင္ႏွစ္ခုကို ေသခ်ာစြာ သုတ္သင္ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ မီးေတာင္တို႔ကို ရွင္းလင္းဖို႔ဆိုတာ လြယ္ကူသည့္ ကိစၥမွမဟုတ္ ေပပဲ။ မီးေတာင္၏ အလွ်ံျငီးျငီး အပူရွိန္ကို သူနာက်င္စြာခံစားခဲ့ရေပမည္။ သို႔ေပမယ့္ ထိုကဲ့သို႔ သုတ္သင္ရွင္းလင္းမႈက မီးေတာင္၏ ေလာင္ ကၽြမ္းမႈကို ေျဖးညင္းညင္သာမႈသို႔ သက္ေရာက္အက်ိဳးရွိေစသည္။ ေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ေစေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။

‘ဘယ္  သူ  မွ  မ  သိ ႏိုင္  ဘူး’

ထိုိသို႔ ေရရြတ္ရင္း ေသေနေသာ မီးေတာင္တစ္ခုကိုပါ ရွင္းလင္းပစ္လိုက္သည္။ ယခုေတာ့ မင္းသားေလးသည္ မီးေတာင္သံုးခုလံုး ေသသပ္က်နစြာ သုတ္သင္ရွင္းလင္းျပီးသြားျပီ။

သူ႔ကဲ့သို႔ မီးေတာင္တို႔ကို စနစ္တက်ရွင္းလင္းထားႏိုင္ျခင္း မရွိ၍ ကၽြန္မတို႔ ဘ၀ေတြမွာ မၾကာခဏေပါက္ကြဲျခင္းကို ၾကံဳေတြ႔ၾကရ သည္။ ျပင္းအားအနည္းအမ်ားအလိုက္ ဘ၀အေထြေထြကို ပူျပင္းေလာင္ျမိဳက္ေစသည္။ ေသေနေသာ မီးေတာင္သည္လည္း မသိလိုက္,မသိ ဘာသာျဖင့္ ေပါက္ကြဲသြားေစတတ္ေၾကာင္း ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ၾကသည္။ ဘ၀၀ဲဂယက္တြင္ လူသားသည္ ေသးငယ္မႈန္၀ါးလွေသာ အပိုင္း အစေလးမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ဆထက္ထမ္းပိုး ၾကီးမာလာေသာ မီးေတာင္ၾကီးေတြကို ဘယ္လိုအင္အားႏွင့္ ကၽြန္မတို႔ေတြ ႏွိမ္နင္းရွင္းလင္း ႏိုင္မွာပါလိမ့္..။ စနစ္တက် ေသခ်ာစြာရွင္းလင္းထားမွသာ တေငြ႔ေငြ႔ေလာင္ေသာ အပူဒဏ္ျဖင့္သာ ေပါက္ကြဲျခင္းကို ေလ်ာ့ပါးေစပါလိမ့္မည္။

ပန္းကေလးကို ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္ ယုယျခင္း….မင္းသားေလးမ်က္ႏွာ၀ယ္ ေၾကကြဲရိပ္တို႔ မဖံုးႏိုင္စြာ ေဆြးေဆြးျမည့္ျမည့္ ထင္ဟပ္ လာသည္။ သူ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သည့္ ပန္းကေလးေပပဲ။ သူ႔ ဘ၀အတြက္ တစ္ပြင့္တည္းေသာ ပန္းပြင့္ကေလးေပပဲ။

ေနာက္ဆံုးအၾကိမ္မွာ မာယာေတြၾကြယ္မေနေတာ့သည့္ ပန္းကေလး၏ အျပဳအမူအတြ႕က္ မင္းသားေလးခမ်ာ အံ့အားတသင့္။ ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာဟူသည့္ အမည္နာမမွာ တခ်ိဳ႕မာယာေတြ ဖံုးကြယ္ေနတတ္ေၾကာင္း မင္းသားေလးမွ မသိခဲ့ေသးတာပဲ။ မာယာအလႊာ ကြာက်သြား ေတာ့ ပန္းကေလး၏ ပကတိအလွက ရိုးရွင္းၾကည္လင္စြာ။ ပကာသနေတြလည္း မလိုအပ္ေတာ့ဘူး ေျပာရဲ႕။ ဒါကို ေစာေစာက သိခြင့္ရလွ်င္ မင္းသားေလး ခမ်ာမ၀မ္းေျမာက္ရေပဘူးလား။ အခ်ိန္ကေတာ့ လြန္ခဲ့ျပီ..။

‘ဟုတ္တယ္၊ ရွင့္ကို ကၽြန္မ ခ်စ္တယ္’

‘ရွင္ ဒါကို တစ္ခ်ိန္လံုး မသိတာ ကၽြန္မ အျပစ္ပါပဲ၊ ဒါလည္း လံုး၀အေရးမၾကီးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရွင္ဟာ ကၽြန္မ လိုပဲ မိုက္တာပဲ၊ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္သာေနပါ။ ဒီေပါင္းေခ်ာင္ေလးလည္း ဒီလိုပဲ ရွိပါေစေတာ့၊ ကၽြန္မ မလိုခ်င္ေတာ့ဘူး’

ပန္းကေလးက သူ႔ ငိုေၾကြးမႈကို မျမင္ေတြ႔ေစလိုသည့္အလား ‘ရွင္ ထြက္သြားပါေတာ့’။ သံေယာဇဥ္ကို လွစ္ဟျပျပီးသည့္ေနာက္ အရွက္သည္းစြာ မာနႏွင့္ ဖံုးကြယ္ခ်င္ေနေသးသည္။ အခ်ိန္လြန္မွ ငိုေၾကြးျခင္းသည္ ျမင္ေတြ႔ရလွ်င္လည္း နာက်င္ျခင္းမွအပ ဘာမွ ျဖစ္တည္ မလာ၍ ဒါ ျဖစ္ေတာ့ ျဖစ္သင့္သည္ပင္။

မည္သို႔ဆိုေစ ျပဳလုပ္သင့္သည္မ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီးစီးခဲ့၍ ထြက္ခြာရန္ခရီးက မင္းသားေလးေရွ႔တြင္ ဆီးၾကိဳေစာင့္ငင္သည္။ ႏႈတ္ဆက္ ထြက္ခြာရမည္ကို ဘယ္သူ မနာက်င္ရွိပါ့မလဲ။ မင္းသားေလး ေျခလွမ္းတို႔ တံု႔ဆိုင္းဆိုင္း…။

သို႔ေသာ္ ခရီးကေတာ့ အစ, ျပဳခဲ့ျပီ။
*******
အပိုင္း () ဆက္ရန္
ေရႊအိမ္စည္

အပိုင္း (၂) link

အပိုင္း (၃) link

0 comments: