လူသားပိတုန္းေရာင္
အၿပံဳးေယာင္ဆာင္ အဆိပ္ျပည့္ဖံုး
တိမ္ညိုဖံုးရာ
အလင္းေယာင္ေဆာင္ဦးမွာလား
အလင္းအေမွာင္ေတြက တေသြးတည္းတသားတည္း
က်ဲက်ဲပူ ေန ့တဓူဝမွာ
ဝမ္းဆူ ေက်ာပူလွပါၿပီ...။ အေျပာက္အက်ားေတြနဲ ့
ေျခာက္ခ်ားေနေစသလား...အတိတ္တေစ ၦ!.။

အလင္းတစ္ပြင့္ႏွစ္ပြင့္က
အနာဂတ္ေတြကို ထြန္းသစ္ေစေလမလား
မာယာမမ်ားပါနဲ ့ေတာ့ ကံၾကမၼာ
အမွန္တရားေတြနဲ ့ မင္းျပန္လာခဲ့ပါေတာ့...
ေက်ာေကာ့ဘဝက လြတ္ေျမာက္ေရး..။

တတိယလႈိင္းဆိုတာမွာ.
ငါတို ့လည္းေပ်ာ္ပါးခြင့္ရွိပါေစ။


မင္းတာရာ

0 comments: